Stravování

Jídelníček

Jídelníček naleznete na webových stránkách:

https://www.strava.cz/strava5/Jidelnicky?zarizeni=10472

Pro MŠ platí vždy oběd č. 1.

Vzhledem k zákonné povinnosti plnění spotřebního koše není umožněn výběr jiného jídla.

Přihlášení / odhlášení stravy

Stravu můžete přihlásit nebo odhlásit do 13:45 hod. předchozího dne na těchto webových stránkách:

Potravinové alergeny

Platby, systém přihlašování

Aby mohla být přihlášena strava na další měsíc je nutné mít dostatečnou finanční částku připsanou na účet jídelny do 22. dne v měsíci.
 
Ceník:

           Přesnídávka  15,- Kč

           Oběd              36,-Kč

           Svačina          13,- Kč

 Děti v MŠ mají automaticky přihlašovanou stravu na každý měsíc na celé dny.  Rodič si případné odhlašovaní zajišťuje sám, výhradně pomocí aplikace strava.cz. Pokud  má dítě neplánovanou absenci, např. v případě nemoci, má možnost odebrat stravu, ale pouze první den absencí. Rodič je povinen v případě absence stravu dítěti odhlašovat. Stravu je možné odhlašovat nejpozději do 13:45 hod  dne, který předchází odhlašovanému dni.

V přiloženém odkazu najdete informace o způsobu přihlášení ke stravování pro nové strávníky.

pokyny k platbě stravy.odt

https://www.skolnirestaurantcb.cz/prihlaseni-skolniho-stravnika-jidelny-cesky-brod/    Postupujte dle pokynů na přihlášce.

Kontakty:

 https://www.skolnirestaurantcb.cz/kontakt/

+420 734 309 850
+420 737 229 967

V případě dotazů nás kontaktujte:

Adresa

MŠ Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, PSČ 282 01

Telefon

603 295 670

Email

msliblice@seznam.cz